Bestyrelsesmedlem: Christoffer Hjort: Christofferhjort92@gmail.com                           tlf. 29994495

FORMAND: Jeppe Greve: greve.j@hotmail.com                                                                        tlf. 40 98 15 83

Bestyrelsesmedlem: Thomas Gosvig                                                                                           tlf. 23450756

KASSER: Olav Aggerholm: Olavagerholm@gmail.com                                                    tlf. 22751271

Bestyrelsesmedlem: Anders Hansen                                                                                      tlf. 42115522

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/