Formand: Christoffer Hjort: Christofferhjort92@gmail.com                                                tlf. 29994495

Kasser: Jeppe Greve: greve.j@hotmail.com                                                                              tlf. 40 98 15 83

Bestyrelsesmedlem: Thomas Gosvig                                                                                           tlf. 23450756

Bestyrelsesmedlem: Olav Aggerholm: Olavagerholm@gmail.com                                      tlf. 

Bestyrelsesmedlem: Anders Hansen                                                                                      tlf. 42115522

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/