Kragelund Jagtforening er medlem af Danmarks Jægerforbund og stiftet den 25. Oktober 1932
som en afdeling af Dansk Jagtforening. Første bestyrelse bestod af følgende medlemmer :

Pastor Lidegaard
Harald Haarup
Christian Christiani
Karl Jensen
Robert Mogensen

Jagtforeningen talte dengang 18 medlemmer og rådede over 3.600 tdl. jagt.

I dag 2010 er vi 126 medlemmer og 89 tdl. jagt. Kragelund Jagtforening har siden 1934 haft jagten i Christianshøj plantage og har den stadig.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/